ΑΠΕ: διακράτηση αδειών και οικιακά φωτοβολταϊκά ισοδύναμα για ΕΤΜΕΑΡ

Ο κ. Λαφαζάνης και η ηγεσία του ΥΠΑΠΕΝ απέρριψαν μετά βδελυγμίας τις αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του ΕΤΜΕΑΡ που δρομολόγησε η ΡΑΕ ως μέτρο για την ανάσχεση της ελλειμματικής πορείας του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ. Υποσχέθηκαν ισοδύναμα που δεν θα επιβαρύνουν τους καταναλωτές, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αναληφθεί κάποια πρωτοβουλία. Οι σημαντικότερες…